Enviaments i devolucions

LLIURAMENT ÉS DE 2 A 4 DIES LABORABLES PER A JOIES DE PLATA (I PLATA BANYADA EN OR) I 15 DIES PER JOIES D'OR.

Enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla i resta de l'EU fora de Península i Balears: el transport és gratuït per a comandes d'un preu superior a 100 euros i el cost és de 8 euros per a comandes de valor inferior.

Enviaments a Europa no EU i Nord Amèrica: el transport és gratuït per a comandes d'un preu superior a 100 euros i el cost és de 10 euros per a comandes de valor inferior.


De moment, no es realitzen lliuraments fora de les zones esmentades.

Una vegada realitzat l'enviament rebràs un email amb tota la informació i número de seguiment.

També es pot realitzar la compra a través de la nostra web i recollir-la a la nostra botiga situada al carrer de Verdi nº61 de Barcelona 08012.

El nostre horari és de dilluns a divendres de 11 a 14 i de 17 a 20.30 de dilluns a dissabte.


---------------------

Si té un termini de lliurament més ajustat, pot contactar-nos per telèfon (934870978) i li expliquem quan surt la comanda i quina és la previsió de lliurament exacte. En general, les joies s'envien el mateix dia o el següent a la recepció de la comanda i l'enviament triga un màxim de 24 hores.

En cas de rebre un paquet amb l'embolcall defectuós, el client haurà de fer-lo constar en l'albarà de lliurament o rebutjar-lo.

SEDISTRI S.L. es fa responsable del paquet fins que aquest surt de les nostres oficines. A partir d'aquest moment són les companyies de missatgeria les que es fan responsables del paquet i de l'enviament. Per part nostra, facilitarem la gestió de qualsevol incidència per telèfon (934870978), correu dst@sedistri.com o a les nostres botigues físiques.Adreça d'enviament:

Si ha realitzat una comanda amb una direcció incorrecta, si us plau, contacti'ns com més aviat millor. Cal tenir en compte que una vegada processats, les comandes no poden ser modificats ni cancel·lats.

Taxes i gravàmens internacionals.

SEDISTRI S.L. no es fa responsable de cap taxa o impost extra per a vendes internacionals que ocorrin al llarg de l'enviament

Restriccions en enviaments

No es realitzen enviaments a apartats de correus o bústies.Els preus dels nostres productes s'indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure enviament. La participació en els costos de preparació i d'enviament s'entén també amb tots els impostos inclosos. Les despeses de transport es consignen sempre per separat. artcentrebarcelona.com es reserva el dret a modificar aquests preus en qualsevol moment, no obstant això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que quedin existències).

---------------

Devolucions i canvis de producte:

2. Des del moment en què el producte arriba a la seva casa té 14 dies naturals per a retornar-lo sense cost. No ha de donar cap explicació: simplement exerceix el seu dret de desistiment.

3. Li reintegrarem el pagat en un màxim de 14 dies.4. Els nostres productes comprats per Internet tenen la mateixa garantia per defectes que qualsevol altre producte comprat nou: 2 anys. Si hi ha algun defecte de fàbrica, és responsabilitat del fabricador (nostra) arreglar-lo, canviar-l'hi pel mateix producte nou o bé retornar-li el que va pagar.Termes legals per a les devolucions:

En relació amb tots els productes venuts, el client pot acollir-se al dret de desistiment, des de la data de recepció del producte pel client.

Una vegada que el client hagi obtingut el seu número de devolució, haurà d'enviar un paquet a artcentrebarcelona.com amb:

• Els articles en el seu embalatge original l'ordre de devolució, a l'interior del paquet el document amb l'adreça del servei de devolucions, pegat en l'exterior del paquet Aquest dret de desistiment mai podrà exercir-se si els productes enviats han estat objecte d'un ús prolongat visible (més d'uns minuts).

• Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la seva revenda (sense danys, trencaments o bruts)

• Tampoc es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar al remitent (n° de comanda, cognoms, nom, adreça). Una vegada que el paquet hagi estat rebut en els magatzems d'artcentrebarcelona.com i que s'hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procediment de reemborsament pels imports corresponents als productes retornats. S'informarà el client d'aquest procediment de reemborsament mitjançant l'enviament d'un e-mail.

Iniciat aquest procediment, artcentrebarcelona.com procedirà al reintegrament de l'import satisfet pel client en el compte bancari, que va utilitzar per a pagar la comanda en la major brevetat possible. En aquest sentit, artcentrebarcelona.com reintegrarà les quantitats corresponents en el termini màxim de 8 (vuit) dies, si el client va utilitzar una targeta de dèbit i, abans de la finalització del mes corresponent.

Els costos i riscos vinculats a la devolució del producte correran per compte del remitent. Tota devolució que no hagi estat pagada en el moment de l'enviament pel client no serà acceptada. En el cas dels productes defectuosos o que no corresponguin a la comanda realitzada pel client les despeses de devolució seran a càrrec d'artcentrebarcelona.com gràcies a l'etiqueta de devolució que li enviarem.

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament en un import igual al preu de compra de l'o dels producte(s) retornats(s), en un termini de 14 dies a partir de la recepció dels productes per artcentrbarcelona.com. El reemborsament no inclourà, per tant, les possibles despeses d'enviament. El dret de desistiment s'exerceix igualment des del moment en què es realitza la comanda i fins abans del lliurament. En aquest cas, el reemborsament en el banc del soci s'efectua en un termini de 14 dies a comptar a partir de l'exercici d'aquest dret. artcentrebarcelona.com no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o d'indisponibilitat del producte, de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi. artcentrebarcelona.com, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a artcentrebarcelona.com per a arribar a una resolució amistosa. En defecte d'això, els tribunals del lloc de residència del client seran els únics competents, siguin quals siguin els llocs de lliurament i els mètodes de pagament acceptats.Informació al consumidor sobre l'exercici del dret de desistiment
L'exercici del dret de desistiment a l'empara de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, atès el contingut de l'Article 68 “El dret de desistiment d'un contracte és la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte subscrit, notificant-l'hi així a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe”.

Això significa, que l'usuari pot exercir el dret a desistir del contracte subscrit amb el comerç, en un termini de 14 (catorze) dies naturals sense necessitat de cap justificació.Exercici del Dret de Desistiment
Per a exercir el dret de desistiment, l'usuari haurà de notificar la seva decisió per a desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal certificat, o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en aquest apartat.

Instruccions per al seu emplenament:

Dirigir un correu electrònic o bé una carta per correu postal certificat a una de les adreces que s'indica a continuació:

Per correu electrònic: dst@sedistri.com
Per correu postal: ART CENTRI C/. Verdi, 61, 08012 Barcelona, Espanya
Model de formulari de desistiment (només ha d'emplenar i enviar el present formulari si es desitja desistir del contracte):

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda del següent bé: (dades imprescindibles), indicant les següents dades:

NOM DEL PRODUCTE
PREU DEL PRODUCTE
REFERÈNCIA DEL PRODUCTE


Imprescindible facilitar les següents dades personals, si no es deixa constància d'aquests, entendrem que el dret de desistiment no podrà exercir-se:Dades personals del consumidor.

Domicili del consumidor.

Signatura del consumidor.

Data i signatura del document.El termini de desistiment començarà a comptar a partir del dia que el comprador va rebre la comanda, o en defecte d'això, des que el venedor va tenir coneixement de la compra per part del client.Conseqüències del desistiment
Si el dret de desistiment per part del client, és acceptat pel PRESTADOR en haver complert tots els requisits legals, se li retornarà tots els pagaments rebuts per part d'aquest, exclosos les despeses de missatgeria, sense cap demora indeguda i, a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual, sempre que hagi exercit el seu dret dins del termini de 14 (catorze) dies naturals.

En el cas que el client exerceixi el Dret de Desistiment, correrà amb les despeses de devolució.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari, de manera raonada.

Product added to wishlist
Product added to compare.